Wspieraj kulturę. Korzystaj z legalnych źródeł


legalna_kultura_250Legalna Kultura to kampania społeczna, promująca korzystanie z kultury z legalnych źródeł: filmów, muzyki, książek i zdjęć. Chcemy, by użytkownicy sieci potrafili odróżniać źródła legalne od nielegalnego rozpowszechniania. Chcemy zbudować poczucie odpowiedzialności za kulturę, wspólnotę jej twórców i odbiorców oraz promować dobry obyczaj  korzystania z legalnych źródeł w sieci i poza nią. Chcemy, by legalne źródła były bardziej dostępne przez popularyzowanie cyfryzacji zasobów publicznych, korzystania i udostępniania utworów na licencji Creative Commons oraz rozszerzanie domeny publicznej.

Legalne źródła kultury to wszelkie miejsca, w których w różny sposób, zgodnie z prawem i z poszanowaniem praw twórców, udostępniane są dobra kultury rozumiane jako utwory.

Na stronie www.legalnakultura.pl tworzymy bazę takich źródeł – zarówno płatnych, jak i bezpłatnych. W zakładce “Baza legalnych źródeł” można znaleźć serwisy, dzięki którym legalnie można ściągać lub oglądać filmy, słuchać muzyki, korzystać z audio- i e-booków, uzyskiwać dostęp do artykułów prasowych i wirtualnie zwiedzać muzea, galerie oraz eksplorować zdigitalizowane zasoby archiwalne. Tę bazę tworzą z nami użytkownicy sieci dzięki zakładce “Dodaj źródło”. Wspólnie zgromadziliśmy już ponad 150 legalnych portali oraz stron internetowych, liczba ta ciągle rośnie.

Budowanie poczucia odpowiedzialności za kulturę to przede wszystkim zmiana świadomości użytkowników Internetu. Legalna Kultura prowadzi szeroką akcję edukacyjną, kierowaną do szkół, nauczycieli i zwykłych użytkowników internetu. Jej zadaniem jest uświadomienie odbiorcom, że kultura z legalnych źródeł może być płatna i bezpłatna. Nie każde płatne źródło jest legalne – warto o tym wiedzieć, aby uniknąć sytuacji, gdy w dobrej wierze płaci się za dostęp do treści z nielegalnych źródeł.

Legalna Kultura zwraca się w swojej kampanii do wszystkich – także do tych, którzy świadomie korzystają z kultury z legalnych źródeł.  Ich głos jest bardzo ważny i powinien zostać usłyszany. Jest to pozytywna kampania, która wskazuje drogę legalnego i odpowiedzialnego korzystania z dorobku twórców.  W swoich akcjach dziękuje odbiorcom za korzystanie z legalnych źródeł. Strona internetowa www.legalnakultura.pl jest źródłem wiedzy o prawach twórców, probemach, z jakimi się spotykają w swojej pracy i nowych modelach dystrybucji cyfrowej kultury. Wielką popularnością użytkowników cieszy się zakładka “Prawo w kulturze”, w której oprócz zapoznania się z obowiązującymi aktami prawnymi można także zadać pytanie prawnikowi. Odpowiedzi, dzięki stałej współpracy z kancelarią prawną, są regularnie publikowane na stronie. Stronę www.legalnakultura.pl odwiedza codziennie ponad 2 000 osób. Profil Legalnej Kultury na Facebooku to ponad 5 000 aktywnych użytkowników.

We wrześniu 2012 r. Legalna Kultura została uhonorowana Doroczną Nagrodą Ministra Kultury za kulturę w sieci. Wszystkich zapraszamy na www.legalnakultura.pl.