Protokół z posiedzenia Komisji Selekcyjnej


22 października 2010

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Selekcyjnej XVI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2010

(wydruk komputerowy)

 

1.     Komisja Selekcyjna XVI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2010 w składzie:

– Andrzej Kozieja

– Marian Curzydło – członkowie

– Krzysztof Miklaszewski – przewodniczący

obejrzała 114 zgłoszonych do Przeglądu form dokumentalnych.

 

2.     Z przyczyn regulaminowych postanowiono nie rozpatrywać szans 3 pozycji.

 

3.     Na posiedzeniu w dniu 22 października 2010 Komisja postanowiła zakwalifikować do 9 pokazów 34 formy, desygnując je jednocześnie na poszczególne pokazy tematyczne.

 

4.     Komisja sugeruje jednocześnie – podkreślając wyjątkowo wysoki poziom artystyczny nadesłanych form, by w ostatnim dniu zorganizować maraton Salonu Odrzuconych.

 

5.     Wykaz form zakwalifikowanych w załączniku.

 

 

Podpisano:

Marian Curzydło             Andrzej Kozieja                     Krzysztof Miklaszewsk