PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI ARTYSTYCZNEJ XIX FESTIWALU FORM DOKUMENTALNYCH NURT 2013


Kielce, 28 listopada 2013

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI ARTYSTYCZNEJ XIX FESTIWALU FORM DOKUMENTALNYCH NURT 2013

 

Komisja Artystyczna w składzie:

MARIA MALATYŃSKA – PRZEWODNICZĄCA

JÓZEF GĘBSKI

CEZARY HARASIMOWICZ

PIOTR KLETOWSKI

ANDRZEJ KOŁODYŃSKI

po obejrzeniu w dniach od 26 do 28 listopada 2013 roku 33 filmów przyznała następujące nagrody:

 

1. ZŁOTY NURT – NAGRODA GŁÓWNA – WYDARZENIE NURT 2013 – NAGRODA PREZESA ZARZĄDU TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. JULIUSZA BRAUNA

Dla filmu “W sprawie ducha” w reżyserii Krzysztofa Rzączyńskiego

“Film odkrywa tajemnice tworzenia ostatniego spektaklu Jerzego Jarockiego, który staje się przesłaniem dla dzisiejszego istnienia sztuki”

 

2. BRĄZOWY NURT 2013 – NAGRODA DYREKTORA KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY MAGDALENY KUSZTAL

Dla filmu “Kwatera Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego

Za “Odsłanianie traumatycznego obrazu przeszłości”

 

3. NAGRODA STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH

Dla filmu “Nic się nie stało” w reżyserii Krystyny Rachwał

Za “Obraz sportu pokazany od najciekawszej strony, czyli od ludzkich emocji”

 

4. NAGRODA PUBLICZNOŚCI NURT 2013 – NAGRODA UFUNDOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KIELCE WOJCIECHA LUBAWSKIEGO

Dla filmu “W imię syna – historia zza Żelaznej Kurtyny” w reżyserii Rosalii Romaniec

 

5. NAGRODA SPECJALNA TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ KIELCE – “DLA NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCEGO DEBIUTANTA”

Dla filmu “Jan Rybkowski. Pro Memoria” w reżyserii Katarzyny Wójcik

 

6. DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA RADIA KIELCE S.A. “ZA TO CZEGO NIE WIDAĆ, CZYLI ARTYZM DŹWIĘKU W FORMIE DOKUMENTALNEJ”

Dla filmu “Głosy” w reżyserii Konrada Szołajskiego

 

7. DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRZYJACIÓŁ TEATRU I FILMU przy Instytucie Filologii Polskiej UJK

Dla filmu “Głosy” w reżyserii Konrada Szołajskiego

Za “Pełnię kompozycyjną, konstrukcję narracyjną i dosłowne zespolenie obrazu z dźwiękiem”

 

8. NAGRODA SPECJALNA KINA “MOSKWA”- DLA FILMU LUB TWÓRCY PROMUJĄCEGO KIELCE I REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

Dla filmu “Miłość w czasach wyklętych” w reżyserii Sławomira Mazura

 

9. DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA KRZYSZTOFA MIKLASZEWSKIEGO DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO NURTU

Dla filmu “Jan Rybkowski. Pro Memoria” w reżyserii Katarzyny Wójcik

 

10. WYRÓŻNIENIE KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

Dla filmu “Aktor odnaleziony. Marian Dziędziel” w reżyserii Marty Węgiel

Za “Filmową lekcję aktorskiej charyzmy i profesjonalizmu i dystansu do życia”

 

Protokół spisano w trzech egzemplarzach.

Maria Malatyńska – Przewodnicząca

Andrzej Kołodyński

Józef Gębski

Cezary Harasimowicz

Piotr Kletowski