NAGRODY NURT 2018


1. ZŁOTY NURT – WYDARZENIE NURT
NAGRODA PREZESA ZARZĄDU TVP S.A.
JACKA KURSKIEGO
10.000,00 ZŁ

„PRZERWANA MISJA” – reż. PETRO ALEKSOWSKI
Za stworzenie głębokiego studium traumatycznych konsekwencji wojny

2. SREBRNY NURT
NAGRODA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3.000,00 zł

„POWRACAJĄCA FALA” – reż. MICHAŁ WIRASZKO
Rock jako znak przemian świadomości społecznej

 

3. BRĄZOWY NURT
NAGRODA DYREKTOR NACZELNEJ KCK
MAGDALENY KUSZTAL
2.000,00 zł

„DOBRA ZMIANA” – reż. KONRAD SZOŁAJSKI
Za próbę ukazania dwóch perspektyw sporu politycznego w Polsce

 

WYRÓŻNIENIA KOMISJI ARTYSTYCZNEJ NURT

I WYRÓŻNIENIE
„PONTIFEX” – reż. BEATA HYŻY CZOŁPIŃSKA

II WYRÓŻNIENIE
„CZARNOBÓG” – reż. GRZEGORZ PAPRZYCKI

Uzasadnienie wspólne:
Za rzadko spotykany portret kapłana – rzecznika dobra i
za wizerunek uwodzicielskiego demagoga, wysłannika zła

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KIELCE
5.000,00 ZŁ

„PRZERWANA MISJA” – reż. Petro Aleksowski

 

DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA RADIA KIELCE
„Za to, czego nie widać, czyli artyzm dźwięku w formie dokumentalnej”
– Marcin Bors za dźwięk do filmu „POWRACAJĄCA FALA” w reżyserii Michała Wiraszko

 

– NAGRODA FUNDACJI im. EDWARDA KUSZTALA
„PLEWIŃSKI. SPOJRZENIA”- reż. Katarzyna Kotula, Maciej Dźwigaj, Paulina Ibek

Za umiejętność przedstawienia wszechstronnego twórcy obrazów

 

– DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO FESTIWALU NURT KRZYSZTOFA MIKLASZEWSKIEGO

Za udaną próbę dokumentalnego wniknięcia w duszę spadkobierców zbrodniarza hitlerowskiego, który nigdy nie zgłębił występków swego ojca

„VATER” – reż. Krzysztof Maćkowski

 

NAGRODA SPECJALNA STUDENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ufundowana przez SAMORZĄD STUDENCKI

„KOBIETA SKAŁA” – reż. Monika Meleń