Instytut Pamięci Narodowej dołączył do grona fundatorów nagród Konkursu “Piszemy z NURTem”


Kilkanaście dni temu zwróciliśmy się do kieleckiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o ufundowanie nagród dla laureatów “Piszemy z NURTem” – konkursu towarzyszącemu XX edycji Festiwalu Form Dokumentalnych NURT. Mieliśmy nadzieję, że zdobędziemy kilka publikacji, które będziemy mogli rozdzielić między najbardziej aktywnych uczestników konkursu. W zeszły czwartek zadzwonił dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki i zaprosił nas po odbiór nagród.

IPN okazał się nad wyraz hojny. Dla laureatów przygotowano cztery efektowne zestawy wybranych publikacji wydanych przez Instytut. Jest wśród nich m.in. potężny album “Śladami zbrodni komunistycznych. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956.”, monografia Dariusza Stola “Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949-1989” oraz praca zbiorowa “Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki”.

Drodzy uczestnicy – jest o co walczyć! Niecierpliwie czekamy na zgłoszenia.