Informacje Praktyczne


PRZYSTANKI OBOK “BAZARÓW”: ul. Tarnowska (w obu kierunkach)  ul. Seminaryjska/Tarnowska (w obu kierunkach)   PRZYSTANKI UL. IX WIEKÓW KIELC ul. IX Wieków Kielc obok kościoła Św. Wojciecha ul. XI Wieków Kielc obok szpitala   PRZYSTANKI UL. ŹRÓDŁOWA ul. Źródłowa ul. Źródłowa/Jarońskich

Komunikacja Miejska