XXVII Ogólnopolski Niezależny Festiwal Form Dokumentalnych NURT 2021

 

Kielce, 23-26 listopada 2021r.

Filmy dokumentalne stają się jedną z najważniejszych form opowiadania o rzeczywistości. To już nie jest li tylko rejestracja wydarzeń – nawet najbardziej sensacyjnych, niezwykłych – a sposób opowiadania o świecie, która tak szybko się zmienia. W tym artystycznym „zatrzymywaniu czasu” ogromne znaczenie odgrywa teraz atrakcyjność środków zapisu czy sposób potraktowania tematu.

Ta coraz większa rola dokumentu w sposobie rozczytywania (bądź rozbierania naszego życia na czynniki pierwsze) wynika w dużej mierze z tego, że jest to jedyne medium o stale rosnącym kredycie społecznego zaufania. Swój sukces dokument zawdzięcza bezkompromisowej postawie filmowców i ich wrażliwości na rzeczywistość. Dokument to kino wyraziste, uciekające od neutralnego oglądu na rzecz emocjonalnego, społecznego zaangażowania. Nie obawiające się sięgać tam, gdzie nie zajrzało dotąd oko żadnej kamery, dla którego istnieje prawda a nie ma tematów tabu.

Wielką rolę w kształtowaniu tego poglądu o atrakcyjności i roli filmu dokumentalnego ma organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury Ogólnopolski Niezależny Festiwal Form Dokumentalnych NURT. W tym roku, w terminie 23-27 listopada 2021r.  odbędzie się już jego XXVII edycja.

To święto dokumentalnej formy, gdzie jak w soczewce skupia się to, co dla kina dokumentalnego najważniejsze, najciekawsze i najnowsze. To gorączka najświeższych tematów, bogactwo niemal sensacyjnych źródeł, wyraz własnego zdania twórcy przy czasem bardzo kontrowersyjnych tematach. Wielką rolę przywiązujemy na NURCIE do debiutantów – ich spojrzenie na świat, ich sposób wykorzystanie środków filmowego wyrazu, dobór tematyki – to czasem jest zaczątek nowych prądów, nowych filmowych nurtów.

Znane nazwiska, różnorodność prezentowanych form, bardzo wysoki poziom artystyczny Festiwalu – wszystko to sprawia, że na Festiwal Form Dokumentalnych NURT wpływa coraz więcej zgłoszeń, że wzrasta jego pozycja i ranga w filmowym świecie.

NURT to Przegląd bardzo ważny i otwarty. Oraz bardzo, bardzo prawdziwy. Warto się w nim zanurzyć.

Każdy film ma swoją wartość!

Czekamy na zgłoszenia do 18 października 2021r.!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
“Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.”