ZAPRASZAMY NA NURT 2012


Czekamy na zgłoszenia filmów na XVIII Festiwal Form Dokumentalnych NURT, który odbędzie się w dniach 19-23 listopada 2012.

Impreza służy ocaleniu od zapomnienia i popularyzacji wartościowych pozycji dokumentalistów, które sprawdzić się mogą dopiero w zetknięciu z odbiorcą. Pragniemy, aby te różnorodne formy dokumentalne uzyskały należne im spectrum. NURT, powołany do życia w roku 1995 w Krakowie zadomowił się od roku 1996 w samym sercu Polski – w Kielcach, w Kieleckim Centrum Kultury. Kolejne jego edycje, każdorazowo będące sukcesem artystycznym i frekwencyjnym, utrwaliły obraz imprezy jako dorocznego podsumowania i obrachunku wszystkich wykształconych przez praktykę telewizyjną i filmową gatunków i form dokumentalnych. NURT to spotkanie wybitnych dokumentalistów, debiutantów, krytyków oraz przedstawicieli środowiska artystycznego, związanych swoją codzienną praktyką z dokumentem filmowym i telewizyjnym. NURT to czas dyskusji, możliwość bezpośredniej konfrontacji twórców z widzami, to wielka szansa dla każdego reżyserów, krytyków i widzów.