SREBRNE WESELE NURTU czyli przestrogi Numerologii, pamięć Historii i prawda Przykazań


                              SREBRNE  WESELE    NURTU

                              czyli

                              przestrogi   Numerologii ,

                             pamięć  Historii

                             i

                             prawda Przykazań  

 

               I.

               Kielecki NURT czyli Ogólnopolski Niezależny Festiwal Form Dokumentalnych – jak każdy „szanujący się „dwudziestopięciolatek” obciążony jest co najmniej kilkoma … ”tajemnicami”.

Pierwszą z nich – zaliczyć trzeba w poczet zagadek … numerologicznych.

              Wertując karty tajemnych dzieł numerologii, objawiających znaczenie poszczególnych liczb, przeczytamy, że :

              „Liczba 25  jest kwadratem liczby  5  a tym samym wyraża ona pole najmniejszego kwadratu, zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkąta, którego długość boków wyrażona jest liczbami całkowitymi (naturalnymi) w twierdzeniu Pitagorasa”.

              Ten zapis matematycznej mądrości Pitagorasowych hieroglifów  dla określenia charakteru NURTU okaże się jednak mniej przydatny niż bazgroły akt … Izby Reprezentantów USA. Te bowiem , określając dolną granicę wieku kongresmana na  „25”, pomagają nam uświadomić sobie, że osiągając ćwierćwiecze jesteśmy na progu… dojrzałości.

              II.

               Numerologia NURTU jest jednak bardziej skomplikowana. Podobnie jak jego… historia. Dwudziesty piąty – już w roku 2019 –  Festiwal  gości bowiem w progach Kieleckiego Centrum Kultury   po raz …  dwudziesty czwarty.

               Jak to się stało? Jak do tego doszło?  Po prostu: w roku 1995 NURT począł się w „biednym”  kinie „Związkowiec” krakowskiej – czysto robotniczej- dzielnicy Grzegórzki. I – co podkreśliły  wtedy zgodnie dwa – wtedy – najbardziej opiniotwórcze dzienniki ogólnopolskie  „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” – narodził się  jako efekt „ buntu i nadziei”. Jakiego buntu i czyjej nadziei?

               Buntu – przeciwko czysto praktycznemu konformizmowi członków komisji selekcyjnej i kierownictwa Krakowskiego Festiwalu , których decyzje o likwidacji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych przysłaniała zarówno  selekcyjna  miarka    „szerokości światowego spojrzenia jak i fascynacja „zbawczym” dla zakompleksionych Polaków „posłannictwem europejskości”, nakazującym „wyrzucenie na bruk” całej polskiej dokumentalnej produkcji lat 1994 i 1995.

               Nadzieja – zaś było przeświadczenie  grupy <czujących bluesa>, którego nieustannie „tańczyliśmy ” z  władzą, że ta „zakazana” produkcja to będzie nowy zaczyn polskiego dokumentu, który nigdy – nawet w najtrudniejszych ideologicznie czasach –  nie stracił swego charakteru i nie wyrzekł się swego społecznego i narodowego posłannictwa. Dość powiedzieć, iż pośród tych pozbieranych „z ulicy”, a zgromadzonych przez wściekłego i przerażonego jednocześnie piszącego te słowa – tych znaczących – jak się od razu okazało – form dokumentalnej (filmowej i telewizyjnej) wypowiedzi , zaskoczeni tą „wizualną manną”, która spadła na nich z otaczajacej rzeczywistości, krakowianie mogli we wzmiankowanym już „Związkowcu” na 12 kilkugodzinnych pokazach zobaczyć : notacje KRZYSZTOFA  KRAUZE [1953-2014] i JERZEGO MORAWSKIEGO o Sprawie Pyjasa, impresje kalifornijskie MAGDY ŁAZARKIEWICZ, dokument MARII ZMARZ-KOCZANOWICZ o wpływie telewizji na życie zwykłych ludzi, filmy o sztuce LUCYNY SMOLIŃSKIEJ i MIECZYSŁAWA  SROKI[1926-2016] oraz GRZEGORZA DUBOWSKIEGO[1934-1996], relacje z Bośni WOJCIECHA  SZUMOWSKIEGO, poprzedzone dotykającym tej ludzkiej tragedii wstrząsającym plakatem WŁODZIMIERZA DULEMBY i JACKA KNOPPA, zatytułowanym „Umieraj, Bośnio!”, a także opowieści i narracje reportażowe GRAŻYNY KĘDZIELAWSKIEJ, HANNY KRAMARCZUK, TAMARY SOŁONIEWICZ[1938-2000], WŁODZIMIERZA FRĄCKIEWICZA, JACKA GRELOWSKIEGO[1942-2017], WALDEMARA KARWATA i KRYSTIANA PRZYSIECKIEGO[1937-2005]. Na pokazach NURTU 1995 impresja MICHAŁA BOGUSŁAWSKIEGO [1931-2016] z wystawy zdjęć KGB, rejestrujących wyroki śmierci, wykonanych na bezbronnych i bezprawnie oskarżonych Polakach sąsiadowała  np. z przyjętym  entuzjastycznie przez pamiętających czasy okupacji krakowian – bardzo wtedy  kontrowersyjnym, bo podważającym wiarygodność hollywodzkiej fabuły Spielberga o Schindlerze, dokumentem „ Oskar… Oscar” (jedyne wyróżnienie festiwalu – Nagroda Publiczności ), a pierwsze „dziełka” ocalającego prawdziwy obraz prowincji polskiej cyklu „Małe Ojczyzny”  uzupełniały dokumentacyjne kreacje o dziwnych meandrach życia w odradzającej się Polsce z bardzo drastycznym obrazem Ewy Borzęckiej „ Trzynastka” na czele.

             III.

           Jaki – więc  stąd – praktyczne wnioski w obliczu dwudziestego piątego Festiwalowego spotkania. Na pewno  nie – numerologiczne, za wyjątkiem czysto… biologicznej konstatacji o twórczej … dojrzałości, która nie tylko potrafi zaakceptować, ale i dobrze rozumieć  co rok modyfikowany przez życie – kodeks 10 PRZYKAZAŃ  NURTU:

 

PRZYKAZANIE 1 :

                              SZANUJ  TRADYCJĘ !

        Ogólnopolski Niezależny Festiwal Form Dokumentalnych NURT jest  – co potwierdza powyższa , przywołująca genezę jego narodzin preambuła  Przykazań  – Dzieckiem Miłości. Miłości do polskiego dokumentu, który wiernie towarzyszył (wspierał ją lub obnażał) naszej polskiej rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy sygnowała ona „mały realizm” i „naszą małą stabilizację” PRL, czy też przenikały ją konspiracyjne porywy ducha „antysocjalistycznego podziemia”. Co więcej: polskie formy dokumentalne nigdy nie były obojętne ani wobec miarowego , ozdrowieńczego oddechu Solidarnościowej transformacji ani osłabiających stabilizację odradzającej się państwowości – „jadów” nietolerancji – signum temporis całego trzydziestolecia III , a obecnie – IV Rzeczpospolitej.

 

PRZYKAZANIE 2

POMAGAJ TWÓRCOM !!

       Regulamin NURTU , który swój organizacyjny żywot rozpoczął w roku 1995 od  ocalającego polski dokument  gestu ( a było nim na pewno 12 pokazów wyrzuconej na krakowski bruk produkcji lat 1994- 95 ), jest – co roku – komponowany z myślą o każdym twórcy formy dokumentalnej: tym bardzo znanym i nawet już sławnym, bo laureacie nagród międzynarodowych festiwali, a zatem na pewno zawodowcu i tym nieznanym – debiutancie, pełnym … amatorze.

 

PRZYKAZANIE 3 :

NIE BĄDŹ GATUNKOWYM PURYSTĄ!!!

     Metoda filmoznawczego „szkiełka i oka” (czytaj :  filmologicznych  purystycznych uporządkowań gatunkowych ) charakterystyczna dla selekcyjnej metodyki – może  już dzisiaj – tylko niektórych , ale znaczących i opiniotwórczych polskich (np. Festiwal Krakowski)i zagranicznych konfrontacji artystycznych dokumentu NURTOWI  jest – z gruntu – obca.

     NURT  bowiem  – już w roku 1995 -rozpoczął znamienną  „batalię o dokument”. A właściwie – o jego istotę. Znaczy to : o uznanie przemian rewolucji gatunkowej, której dokonała praktyka. Praktyka telewizyjna – zwłaszcza. Na naszych oczach rozwinęły się przecież, a co ważniejsze, zostały akceptowane przez odbiorców, formy dokumentalne, o których nie śniło się twórcom filmu dokumentalnego i reportażu, a zwłaszcza stojącym na straży „czystości gatunku” estetykom. Jedyną zdrowa reakcją  na te opory purystów,  uciekających – niczym diabeł od święconej wody – przed akceptacją tej „gatunkowej mieszanki”, która w procesach dochodzenia do „życiowej prawdy” znajdować musiała  coraz to nowe – za każdym razem – sposoby filmowej i telewizyjnej „wizualizacji” musiał być zdecydowany bunt. NURT  był  więc oczekiwany, a jego 24-letnia praktyka (na wszystkie dotychczasowe NURTY nadesłano ponad dwa tysiące „produkcji dokumentalnych”) potwierdziły kultywowany przez lata – wbrew naciskom – podtytuł gatunkowy ( OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY FESTIWAL FORM DOKUMENTALNYCH ) – jeszcze jeden dowód zwycięstwa praktyki nad teorią.

 

                              PRZYKAZANIE 4 :

WYCHODŹ PUBLICZNOŚCI NAPRZECIW !!!!

     24 dotychczasowe festiwalowe edycje  NURTU – dostatecznym dowodem, że  auto-kompromitacja PRL-owskich idei sztuki masowej nie oznacza wcale rezygnacji z  docierania do jak największego gremium odbiorców: stąd też tematyczna konstrukcja każdego z 9 pokazów konkursowych  z dodatkowym przesłaniem, by o tematyce każdego pokazu, stanowiącego odrębną, zintegrowaną wewnętrznie całostkę decydował każdorazowo  jeden z   ważnych  kierunków penetracji nadesłanej w danym roku produkcji dokumentalnej. Taka zasada oglądu selekcyjnego sprawia, iż po wstępnych eliminacjach, o rezultatach których decydują wyłącznie  wartości czysto artystyczne ,nadesłane na NURT  formy  jakby same „układają się” w  grupy tematyczne, uwydatniając dodatkowo kierunki zainteresowań i fascynacji twórców. Dlatego też – publiczność kielecka – przywykła już do takiego menu, w którym przedwstępny wybór i uporządkowanie tematyczne eliminuje właściwy niemal każdemu festiwalowi „groch z kapustą” – uczestniczy w każdym pokazie bardzo świadomie. Dlatego też ogromna większość uczestników pokazu pozostaje po projekcji na sali i decyduje się na rozmowę z twórcami zaprezentowanych jej dzieł. Istotne to także dla jej właściwego wyboru . Głosowanie publiczności decyduje przecież o jednej z dwóch regulaminowych Nagród NURTU – Nagrodzie Publiczności .

                              PRZYKAZANIE 5 :

                               DBAJ O DOBRODZIEI!!!!!

               NURT – najbardziej szanując twórców , zabiegać musi o łaskawość swoich Dobrodziei              (z angielska ohydnie przezywanych „sponsorami”), bezinteresownie – co roku – wspierających to  nasze festiwalowe przedsięwzięcie, które  uparcie  przypomina o  społecznym  obowiązku stymulacji rozwoju polskiego dokumentu.

               NASI DOBRODZIEJE, których liczba – w roku jubileuszowym – przekroczyła ćwierć tysiąca      (a więc 10-krotność naszego wieku), przypadkowi nie są.

 By się o tym dowodnie przekonać , wystarczy wczytać się w Festiwalowe druki i wydawnictwa , gęsto zdobione  ich  firmowymi znakami.

 

                              PRZYKAZANIE 6 :

                              BĄDŹ  OTWARTY!!!!!!

             NURT , pragnąc być jednocześnie OGÓLNOPOLSKIM i NIEZALEŻNYM pamiętać musi o OTWARTOŚCI  całkowitej. Przekłada się to na  brak wszelkich barier. A to oznacza  duchowe poparcie  dla  stacji tzw. komercyjnych , czyli nazwanych tak złośliwie ,  jako że są to niezależne od kapitału państwowego instytucje, dobrze rozumiejące ,że dzisiejsza telewizja bez dokumentu nie zaistnieje.

                  NURT także wyraźnie sprzyja tzw. ”producentom zewnętrznym”, bo ma świadomość ,że taki dyskredytujący , <nieszczęśliwy> termin ,jest „wodą na młyn” rzeczywistych komercyjnych „grup interesów”, sprywatyzowanego pospiesznie rynku .Grupy te „obsobaczały” i  dyskredytują  bardzo pożyteczne , bo produkujące dokument niezależnie od centralnego finansowania, grupy fachowców, wywodzących się z  dawnej Telewizji Publicznej).

               Praktyka NURTU oznacza wreszcie  absolutne  OTWARCIE  dla produkcji społecznych ( czyli: przez instytucje społeczne i pozarządowe inspirowanych) , dydaktycznych (specjalny trybut dla studentów szkół filmowych i uczelni artystycznych ) i całkowicie … prywatnych. Te ostatnie – jak pokazuje historia FESTIWALU – święcą na NURCIE triumfy zupełnie wyjątkowe, zwłaszcza, że nie działa TU żadne z polskich medialnych, choć skwapliwie ukrywanych ograniczeń: nie tylko autocenzura, ale też nie i  cenzura tematyczna, światopoglądowa, czy obyczajowa.

 

                 PRZYKAZANIE 7 : NIE BÓJ SIĘ KONTEKSTU!!!!!!!

             Jak być POLAKIEM, nie tkwiąc w polskich „opłotkach”? A jak zachowa polski charakter, uznając konieczności, wynikające z konieczności myślenia EUROPEJCZYKA ?

               Na ten nowy dla Polaka początku XXI wieku dylemat, próbowało i próbuje odpowiadać w Kielcach wielu twórców polskiego dokumentu. Tych zaś, z których pytań zrodziły się przekonywujące analizy i poruszające obrazowe dokumentalne odpowiedzi  nagrodziła i mam nadzieję, że i w przyszłości będzie nagradzać  zarówno   Komisja Artystyczna NURTU (tak niestereotypowo nazywa się Jury Festiwalu), jak   i  kielecka  publiczność  (Na NURCIE – co wzmiankowało już PRZYKAZANIE 4 przyznaje się tylko dwie regulaminowe NAGRODY)

               Zwycięskie dokumenty z kieleckiego Festiwalu, co będziecie Państwo mogli sprawdzić i w tym, jubileuszowym roku, wykreowują ten szczególny aspekt świadomości, którym staje się ŚWIADOMOŚĆ KONTEKSTU jako jedynej prawdziwej sytuacji człowieka współczesnego, sytuacji wprawdzie konfliktogennej, ale też jedynej ,która poprzez zrozumienie innych odbudowywać potrafi zanikające w sytuacjach gwału, przemocy , oszustwa i kłamstwa więzi ogólnoludzkie.

               Pomagają w tej kontekstowej penetracji i POKAZY SPECJALNE i FILM OTWARCI , który od lat kilku stanowi łakomy kąsek  światowej  dokumentalnej „nowalijki”.

 

PRZYKAZANIE 8 :

                             ZAWIERZ KIELCOM !!!!!!!!

           Miasto KIELCE – jak każde  miejsce  na ZIEMI – doczekało się bardzo różnych konotacji. Tych – najgorszych – związanych  z pogromami Żydów i  chuligaństwem uliczników. I tych – najlepszych –przynależnych  bez reszty DZIEJOM POLSKI ze Świętym Krzyżem i Kazaniami Świętokrzyskimi, Legionami Piłsudskiego i bohaterską partyzantką II wojny światowej.

            Znaczącą zaś dystynktywną nowością KIELECKIEJ ZIEMI stały się jej współczesne  aspiracje kulturowe. I w nie właśnie zdaje się wpisywać NURT – Kielcom opiekę nad sobą powierzający.

            Reakcja Kielc na NURT jest zresztą tak samo pozytywna: oto KIELECKIE CENTRUM KULTURY uczyniło z NURTU jedną z wiodących prestiżowych dorocznych imprez.

 

               PRZYKAZANIE 9 :

UŻYWAJ NURTU !!!!!!!!!

 

              Nurt – jako naturalna forma biologicznego żywiołu – jest na pewno bardziej… atrakcyjny aniżeli rozlewiska. Nurt niepokoi zwykle swoim nieokiełznanym charakterem, swoją gwałtownością, swoją siłą. Ale  podczas gdy żywioł  nurtu bywa tak niebezpieczny dla życia, dla kultury może być zbawienny. Trzeba być jednak w tego typu kalkulacjach bardzo ostrożnym: nurt  bowiem ujarzmiony (czy to  przez kamienne górskie koryto, czy nizinny pastwiskowy polder) staje się… niegroźny. W przypadku kultury – nie dynamiczny, nie porywający czyli nie… twórczy. I o tym paradoksie zapominać nie należy, zwłaszcza kiedy to NURT funkcjonuje jako samodzielne  zjawisko kulturowe, a ze wszystkich stron napływają „życiowi melioranci” – w imię „ bezpieczeństwa” pragnący ten wyzwolony żywioł pozbawić i siły, i charakteru.

                Dlatego z NURTU trzeba umieć… korzystać, by używać jego przyrodzonych właściwości  z WOLNOŚCIĄ na czele.

 

PRZYKAZANIE 10 :

               WSPIERAJ NURT

              I

               DAJ SIĘ MU P0RWAĆ!!!!!!!!!!                                             

 

NIC O NAS BEZ NAS.

               NURT zawsze będzie  takim, jak SAMI go ukształtujemy. MY SAMI bez wyjątku. Jako aktywni jego UCZESTNICY. I jako TWÓRCY. A także – jako  jego oddani WIDZOWIE. Dlatego też nie zwlekaj         i przyjeżdżaj do Kielc (w każdym charakterze), by dać się PORWAĆ NURTOWI przez cały listopadowy, przed-Andrzejkowy tydzień (18-22.XI) 2019 roku, pamiętając dodatkowo, że spotykamy się z NURTEM jubileuszowo: po raz  dwudziesty piąty.

 

 KRZYSZTOF  MIKLASZEWSKI

                             reżyser filmowy i teatralny

                             krytyk sztuki i pedagog uczelni artystycznych

                             pomysłodawca i dyrektor artystyczny

                             Ogólnopolskiego Niezależnego Festiwalu

                             Form Dokumentalnych