Program NURT 2006


Poniedziałek, 20 listopada 2006

godz. 15.00 Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, ul. Leśna 16

Pokaz filmów laureatów NURTU 2005

BOŻE CIAŁO  50’

scen. i reż.: Adam Sikora; zdj.: Gwidon Cal i Adam Sikora; mont.: Krzysztof Raczyński; prod.: Studio Filmowe LARGO Kraków dla TVP 1 – 2005

NAGRODA GŁÓWNA – WYDARZENIE NURTU 2005

Dokumentalny zapis jedynego dnia w roku, kiedy to w skazanych przez ustrojowe transformacje III Rzeczypospolitej na głód i nędzę Lipinach ożywają w czasie kościelnej rezurekcji wspomnienia o świetności tej osady przemysłowej kiedyś synonimu śląskich wartości życia.

KRASNOLUDKI JADĄ NA UKRAINĘ   52’

scen., reż. i mont.: Mirosław Dembiński; zdj.: Szymon Lenkowski, Michał Ślusarczyk i Maciej Szafnicki; prod.: Studio Filmowe EVEREST Łódź dla TVP S.A. – 2005

NAGRODA PUBLICZNOŚCI NURTU 2005

Zmetaforyzowana relacja dokumentalna z akcji dobrosąsiedzkiej p o l s k i c h  k r a s n o l u d k ó w – rodem ze słynnej wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy Majora Frydrycha dla niezłomnych bojowników Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie.

BRAND NEW WORLD       60’

scen. i mont.: Ewan Jones – Morris i Andrzej Wójcik; zdj.: Ewan Jones – Morris; reż.: Andrzej Wójcik; prod.: Ewan Jones – Morris i Andrzej Wójcik – 2005

NAGRODA SPECJALNA STUDIA FILMOWEGO VIDEO KADR oraz NAGRODA SPECJALNA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRZYJACIÓŁ TEATRU   I FILMU PRZY INSTYTUCIE AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

Sprawdzona w kontekście czterech europejskich kultur, polsko – walijska wizja nowego typu komunikacji, dzięki której uliczne zdarzenie artystyczne dociera tak bezpośrednio – bez barier – do swego odbiorcy na całym świecie.

 

godz. 19.00 Galeria Sztuki Współczesnej WINDA KCK

FILM POLSKI W PLAKACIE – wernisaż wystawy

Tegorocznemu Nurtowi towarzyszyć będzie wystawa plakatu filmowego, przygotowana przez Janusza Detkę – pracownika naukowego Akademii Świętokrzyskiej i zbieracza plakatów od ponad 20 lat. Ponieważ w 2006 roku kino w Polsce obchodzi swoje 110-lecie, ekspozycja obejmie plakaty reklamujące filmy polskie w ciągu ostatnich 60 lat – od pierwszych filmów powojennych do dziś. Ze zbioru liczącego ok. 1000 tytułów autor wystawy wybrał kilkadziesiąt dzieł rodzimych grafików, które przypomną, czym była „polska szkoła plakatu” (zwłaszcza w latach 60. i 70.), zanim nie zniszczyła tego fenomenu plastycznego „fotosowa” maniera plakatu amerykańskiego. Dobór plakatów jest tak pomyślany, by na wystawie znalazły się najwybitniejsze nazwiska plastyków (Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Jan Lenica, Eryk Lipiński, Andrzej Krajewski, Andrzej Pągowski, Wiesław Wałkuski, Rosław Szaybo etc.), ale także popularne tytuły (np. Popiół i diament, Eroica, Ziemia obiecana, Iluminacja, Sami swoi, Faraon, Matka Joanna od Aniołów, Człowiek z marmuru), wreszcie plakaty, które stały się powszechnie znanymi ikonami, jak np. Ostatni etap Trepkowskiego czy Człowiek z żelaza Olbińskiego.  Zamierzona różnorodność stylów i artystycznych rozwiązań ma pokazać, choćby w ograniczonym wyborze, bogactwo polskiego plakatu filmowego.

 

Wtorek, 21 listopada 2006

godz. 9.00 – 11.00 Duża Scena KCK

I POKAZ KONKURSOWY

„LUDZIE REWOLUCJI”

 

* POZNAŃSKIE POWSTANIE 1956                                                                        44’

scen.i reż.: Krzysztof Magowski; zdj.: Mirosław Skrzypczak; mont.: Krzysztof Lorent; prod.: WARTA – FILM Poznań – 2006

Filmowa anatomia pierwszego w Polsce powstania klasy robotniczej przeciwko komunizmowi, zrekonstruowana z pietyzmem należnym bohaterskim poznańskim „Chłopcom z Placu Broni”, których wspomnienia „porządkuje” dziś narracja 16-letniego wtedy znanego aktora – Zdzisława Wardejna.

 

* 13 LAT 13 MINUT                                                                                                    49’

scen.: Grzegorz Łubczyk; reż. Marek Maldis; zdj.: Krzysztof Kalukin; mont.: Tadeusz Sosnowski; prod.: OTVP Lublin dla TVP Polonia – 2006

Poświęcony dwóm najmłodszym ofiarom poznańskiego ( Romek Strzałkowski) i budapesztańskiego (Peter Mansfeld)zrywu 1956 roku dokument, nie tylko porażający prawdą o okolicznościach śmierci tych dwóch nastolatków, ale również wstrząsający historią walki potomnych o przetrwanie pamięci o tych bohaterskich chłopcach.

 

* BIAŁY LEGION                                                                                                       20’

scen.: Eugeniusz Szpakowski i Roman Wawrzycki; reż.: Eugeniusz Szpakowski; zdj.: Lesław Skuza; mont.: Tomasz Andrejuk; prod.: OTVP Białystok i Studio Filmowe KALEJDOSKOP Warszawa – 2006

Na poły…profetyczna reporterska opowieść o działalności na terenie ziem naszych sąsiadów antyłukaszenkowskiej organizacji paramilitarnej, utworzonej przez byłych oficerów armii radzieckiej, których jedynym celem życia stało się dążenie zawarte w słowach modlitwy: ”daj Boże wolna Białoruś”.

 

godz. 11.00 – 12.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Andrzeja Kozieję, członka Komisji Selekcyjnej

 

godz. 12.00 – 14.00 Duża Scena KCK

 

II POKAZ KONKURSOWY

“POLAK NA OBCZYŹNIE”

 

* LES POLONAIS                                                                                                        31’

scen.: Zofia Jaremko i Marian Kutiak; reż.: Marian Kutiak; zdj.: Marian Kutiak; prod.: Agencja Dziennikarska M.A.D. dla Redakcji Filmu Dokumentalnego TVP 1 – 2006

Rodzinne wspomnienia mieszkańców Haiti, o których polskim pochodzeniu świadczą już jedynie jasne oczy, stają się pretekstem do opowieści o walce polskich legionistów, wysłanych w te rejony do tłumienia powstania niewolników w 1802 r. pod szczytnym hasłem „Za Waszą i Naszą Wolność”  …

 

* ODDECH TAJGI z cyklu:

POLACY NA SYBERII                                                                                            28’

scen. i reż.: Jadwiga Nowakowska; zdj.: Józef Szymura; mont.: Marek Krzysztofowicz; prod.: Ryszard Urbaniak dla TVP 1 – 2005

Wzruszająca opowieść o Polakach, którzy w poszukiwaniu lepszych warunków życia, na przekór mrozom i dzikim zwierzętom wyruszyli na Syberię, by do dziś, jako mieszkańcy Biełostoku, Serofanowki czy Połozowa kultywować polskie tradycje i katolicką wiarę.

 

* CO JA TUTAJ ROBIĘ                                                                                             45’

scen. i reż.: Jerzy Domaradzki; współpr. reż.: Jacek Pacholski i Seweryn Komorowski; zdj.: Kamil Domaradzki, Jacek Łukasiewicz, Rafał Gobzdyc; mont.: Ryszard Gajewski; prod.: Astra Film dla Redakcji Filmu Dokumentalnego TVP S.A. – 2006

Gorzki obrachunek starej australijskiej Polonii z emigracyjnymi mitami o ziemi obiecanej, która zamiast awansu i dobrobytu przynosi poczucie niespełnienia i wyobcowania skonfrontowany z poglądami nowej emigracji „rozczarowanych Polską”.

 

* ZNOWU DZIŚ MYŚLAŁEM O EMIGRACJI                                                      22’

scen.: Sylwester Koral, Marcin Pawełczak; reż.: Marcin Pawełczak, Sylwester Koral, Maciej Lubczański; zdj.: Marcin Pawełczak; mont.: Maciej Lubczański; prod.: OTVP Opole dla TVP 3 Regionalnej – 2006

Występy zespołu T. Love na Wyspach Brytyjskich stają się pretekstem do rozważań nad oczekiwaniami i  poglądami młodej emigracji.       

 

godz. 14.00 – 15.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Andrzeja Kozieję, członka Komisji Selekcyjnej

 

godz. 16.00 – 18.00 Duża Scena KCK

 

III POKAZ KONKURSOWY

„JAK TO SIĘ ROBI”

 

* TOMEK POKORA                                                                                                   25’

scen, reż. i mont.: Cezary Ciszewski; zdj.: Cezary Ciszewski i Artur Stankiewicz; prod.: Firma Wydawniczo – Medialna CECE ROBI CACY dla TVP 1 – 2006

Krzepiący efektywnym pragmatyzmem portret młodego człowieka z „nizin społecznych”, który potrafi się przebić przez bezduszny polski system izolacji społecznej ludzi dotkniętych biedą i bezrobociem.

 

* WOLNOĆ TOMKU W SWOIM DOMKU                                                             20’

scen. i reż.: Joanna Frydrych; zdj.: Adam Kołecki; mont.: Norbert Rudzik i Adam Kołecki; prod.: GRUPA MEDIALNA FRYDRYCH – Dąbrowa Górnicza dla TVP 1 – 2005

Sylwetka swawolnego biedaka, który dzięki swej przedsiębiorczości, ale i – bezwzględności – powtarza na dygnitarskich salonach prowincji sukcesy Nikodema Dyzmy.

 

* JAK TO SIĘ ROBI                                                                                                    37’

scen i reż.: Marcel Łoziński; zdj.: Jacek Petrycki i Andrzej Adamczak; mont.: Katarzyna Maciejko – Kowalczyk; prod.: Studio Filmowe KALEJDOSKOP i TVP S.A. – 2006

Prowokacyjny, ale i przerażający jednocześnie dokument, realizowany przez trzy lata ze szwajcarską precyzją interpretatora i benedyktyńska cierpliwością obserwatora po to, by obnażyć cynizm kreowania…nowej generacji polityków jako       „użytecznych  produktów” dla wszystkich manipulacji.

 

godz. 18.00 – 19.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Krzysztofa Miklaszewskiego, przewodniczącego Komisji Selekcyjnej i dyrektora artystycznego NURTU 2006

 

godz. 19.00 – 21.00 Duża Scena KCK

UROCZYSTE OTWARCIE NURTU 2006

* Publiczna prezentacja programu i uczestników XII Przeglądu

* Wystąpienia organizatorów i gości NURTU 2006

* Uroczyste otwarcie XII Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2006

* I POKAZ SPECJALNY

VIVA ZAPATERO!                                                                                                   76’

reż.: Sabina Guzzanti; zdj.: Paolo Santolini; mont.: Ilse Buchelt, Monika Willi; prod.: Włochy – 2005

Film Sabiny Guzzanti, rejestrujący proces obnażania „nicości polityczno – umysłowej”  Silvio Berlusconiego przez jej autorski program telewizyjny, budujący pendant wizerunku włoskiego premiera w kreowanej przez Guzzanti postaci Zapatero – południowoamerykańskiego oszusta politycznego i kabotyna.

ŚWIATOWA SENSACJA DOKUMENTALNA OSTATNIEGO ROKU!

 

Środa, 22 listopada 2006

godz. 9.00 – 11.00 Duża Scena KCK

IV POKAZ KONKURSOWY

„ARTYŚCI… WE FRAGMENTACH”

 

* CUDA W DOMU PRACZKI                                                                                    15’

scen. i reż.: Dominik K. Rakoczy; zdj.: Lesław Janusz; mont.: Krzysztof Herod i Paweł Rosiek; prod.: OTVP Kielce dla TVP 3 Regionalnej – 2005

Impresja dokumentalna, która w próbie „uchwycenia ducha” nowego kieleckiego muzeum sztuki sakralnej podąża za wyobraźnią jego twórcy – Leszka Mądzika.

 

* BEKSIŃSKI – AUTOPORTRET POŚMIERTNY                                                22’

scen i reż.: Alicja Wosik; zdj.: Paweł Tejchman i Archiwum Z. Beksińskiego; mont.: Grzegorz Janczycki; prod.: OTVP Rzeszów dla TVP 3 Regionalnej – 2006

Przekonywująca rozmiarami odnalezionej autodokumentacji i przepojona pasją reporterskiej ciekawości nowa dokumentalna summa tragicznie zmarłego znakomitego malarza – Zdzisława Beksińskiego.

 

* RÓŻEWICZ WE FRAGMENTACH                                                                      48’

scen., reż., zdj. i mont.: Andrzej Sapija; prod.: Kamerovid Sp z o. o. Wrocław dla TVP 2 – 2006

Fascynująca pełnią ludzkiego portretu Księcia Polskich Poetów filmowa synteza wielu ”fragmentów” sytuacji i „okruchów” przemyśleń, które pozwalają objąć refleksyjnym spojrzeniem bardzo rozległy obszar życiowej i twórczej drogi Tadeusz Różewicza.

 

* CZŁOWIEK ZANIEDBUJE SIEBIE                                                                      41’

scen.: Henryk Jantos i Józef Szajna; reż. Henryk Jantos; zdj.: Marcin Peresada; mont.: Violetta Henczel – Przysiecka; prod.: Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych TVP S.A. dla TVP 1 – 2005

Nosząca znamiona autoportretu filmowa sylwetka Józefa Szajny, imponująca potęgą wiary artystycznej, ciężko doświadczonego przez życie ( podziemie wojenne, obóz koncentracyjny), w ocalającą człowieka siłę sztuki.

 

godz. 11.00 – 12.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Andrzeja Kozieję, członka Komisji Selekcyjnej

 

godz. 12.00 – 14.00 Duża Scena KCK

V POKAZ KONKURSOWY

„LOS DZIECKA”

 

* KIM KI DOK                                                                                                             45’

scen. i reż.: Patrick Yoka, Jolanta Krysowata; zdj.: Tomasz Michałowski, Wojciech Todorow, Sławomir Panasiewicz, Wojciech Chabich; mont.: Robert Piechna; prod.: OTVP Wrocław dla TVP 1 – 2006

Wstrząsająca penetracja reporterska w czas przeszły dzieci koreańskich, które swoje „szczęśliwe lata” spędziły w polskich Domach Dziecka.

 

* POLNISCH VERBOTEN!                                                                                        28’

scen., reż. i mont.: Andrzej Dziedzic; zdj.: Leon Kotowski; prod.: Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych dla TVP 2 – 2006

Realizowana z „zębem prawdziwego reportera” wiwisekcja życiowych praktyk godzących w mieszane małżeństwa polsko – niemieckie przez sankcjonujący „germanizację” wspólnego potomstwa niemiecki system prawny.

 

* LEKCJA BIAŁORUSKIEGO                                                                                  56’

scen., reż. i mont.: Mirosław Dembiński; zdj.: Michał Ślusarczyk, Maciej Szafnicki; prod.: Studio Filmowe EVEREST – Łódź dla TVP 1 – 2006

Znakomicie udokumentowany zapis filmowy, kreujący – na przykładzie zdelegalizowanego przez reżim Łukaszenki humanistycznego liceum w Mińsku – postawę „trudnego optymizmu” w narodowym obowiązku przetrwania białoruskiej inteligencji.

 

godz. 14.00 – 15.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Mariana Curzydło, członka Komisji Selekcyjnej

 

godz. 16.00 – 18.00 Duża Scena KCK

VI POKAZ KONKURSOWY

„STRACHY NA LACHY?”

 

* TU BYŁEM                                                                                                                53’

scen i reż.: Maria Dłużewska; zdj.: Łukasz Starek i Jacek Petrycki; mont.: Paweł Suchta i Grażyna Gradoń; prod.: Redakcja Filmu Dokumentalnego i Reportażu Programu 2 dla TVP 2 – 2006

Dokumentalna refleksja o bardzo różnych aspektach historycznej spuścizny „Solidarności” zarysowana w trakcie „spotkania po latach” trzech przyjaciół – kiedyś: przywódców największych regionów organizacji – Władysława Frasyniuka, Leszka Waliszewskiego i Zbigniewa Bujaka, w konspiracyjnym miejscu przez to sygnowanym zdaniem, które stało się tytułem tego filmu.

 

* SPACER Z DZIENNIKIEM                                                                                    25’

scen i reż.: Grzegorz Linkowski; zdj.: Jacek Knopp; mont.: Zbigniew Osiński i Ryszard Więcek; prod.: Studio Filmowe KALEJDOSKOP – Warszawa i LINKART PRODUCTION – Lublin – 2006

Finezyjnie skomponowany collage dokumentalny zachowań tych Polaków, którzy nie tylko stanu wojennego nie przyjęli do wiadomości, ale którzy na dodatek – potrafili wyzwolić z siebie codzienny dystans obezwładniającego władzę ducha biernego oporu.

 

* ZASTRASZYĆ KSIĘDZA                                                                                       52’

scen i reż.: Maciej Gawlikowski, Ewa Nowicka; zdj.: Tomasz Głowacki; mont.: Wojciech Słota; prod.: OFF Studio Filmowe – Kraków – 2006

Zapis działań lustracyjnych księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego w formie dokumentalnej kroniki, którą na miarę horroru skroiły relacje różnych grup interesów w Kościele i wokół niego.

 

godz. 18.00 – 19.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Mariana Curzydło, członka Komisji Selekcyjnej

 

godz. 19.00 – 21.00 Duża Scena KCK

II POKAZ SPECJALNY

„POGROM ŻYDÓW W KIELCACH”

 

* HENIO                                                                                                                        23’

reż.: Andrzej Miłosz i Piotr Weychert; zdj.:Paweł Banasiak; mont.: Bogusław Saganowski; prod.: Media Kontakt dla TVP 2 – 1999

Wstrząsające wyznanie po 50 – latach Henryka Błaszczyka, którego zniknięcie w niewyjaśnionych okolicznościach w lipcu 1946r. w Kielcach przyczyniło się do rozpowszechnienia plotki o mordzie rytualnym, a w konsekwencji stało się pretekstem do krwawych zajść tzw. pogromu kieleckiego.

* POGROM ( CZEŚĆ I )                                                                                              54’

scen.: Andrzej Miłosz i Piotr Weychert; reż.: Andrzej Miłosz; zdj.: Piotr Weychert, Paweł Bnasiak, Marcin Buczkowski, Stanisław Plewa; prod.: Grupa Filmowa KONTAKT dla TVP 2 – 1996

Film zrealizowany z okazji 50.tej rocznicy pogromu kieleckiego, po raz pierwszy opowiada ustami ofiar i świadków tragiczne wydarzenia z 4 lipca 1946 oraz panel dyskusyjny z udziałem dr Jana Żaryna z IPN, współautora monografii „Wokół pogromu kieleckiego”; dr Krzysztofa Urbańskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, znawcy historii Żydów; Piotra Weycherta, współreżysera prezentowanych filmów; ks. dr hab. Grzegorza Ignatowskiego, teologa, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, autora m.in. „Kościoły wobec przejawów antysemityzmu”.
Prowadzenie: red. Magdalena Curzydło, Sekretarz Zarządu Fundacji Badań Mniejszości Religijnych ATENA, religioznawca.

 

Czwartek, 23 listopada 2006

godz. 9.00 – 11.00 Duża Scena KCK

VII POKAZ KONKURSOWY

„SZAFY POLSKIE”

 

* SZAFA POLSKA 1945-1989                                                                                    55’

scen i reż.: Joanna Jaworska, Katarzyna Kościelak; zdj.: Wojciech Kozłowski, Adam Fręśko; mont.: Beata Barciś; prod.: Agencja Filmowa TVP S.A. dla TVP 1 – 2006

Zrekonstruowana z kobiecą przenikliwością, pełna podtekstów i złośliwostek historia PRL-owskiego ubioru w filmowej pigułce, zadziwiającej nawet dzisiaj „pomyślunkiem” nie tylko Polek, ale nawet Polaków.

 

* RYŻ PRL                                                                                                                    27’

scen. i reż.: Andrzej Barański; zdj.: Rafał Wróblewski; mont.: Jarosław Danielski; prod.: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych –  Łódź dla TVP 1 – 2005

Dokumentalna przestroga o idiotyzmach PRL-owskiego ustroju w formie żartobliwej opowiastki o próbach „przeszczepu” ryżu na grunt polski jako podstawowej uprawy rolniczej.

 

* RAJ TUŻ ZA ROGIEM                                                                                            29’

scen. i reż.: Beata Januchta; zdj.: Piotr Sędziowski; mont.: Jerzy Szota; prod.: OTVP Wrocław dla TVP 2 – 2005

Pozbawiona typowej dla telewizyjnej publicystyki cechy „niezdrowej sensacji” zwyczajna opowieść dokumentalna o ludziach śmietnika, pogodzonych z panująca hierarchią wartości, choć jeszcze nie pozbawionych marzeń o „raju za rogiem”.

 

godz. 11.00 – 12.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Mariana Curzydło, członka Komisji Selekcyjnej

 

godz. 12.00 – 14.00 Duża Scena KCK

VIII POKAZ KONKURSOWY

„ZAJASKRAWIENI”

 

* ZAJASKRAWIENI                                                                                                   24’

scen. i reż.: Dariusz Szada – Borzyszkowski; zdj.: Sławomir Romaniuk; mont.: Tomasz Andrejuk; prod.: OTVP Białystok dla TVP 3 – 2006

Rejestracja „wspominkowego” koncertu jako wyrazisty dowód budującego „zajaskrawienia” młodych, wchodzących w życie, nonkonformistyczną postawą Edwarda Stachury – barda pokolenia ich ojców.

 

* PIA TO JA                                                                                                                    8’

scen.: Beata Demianowska; reż.: Beata Demianowska i Agata Swatowska; zdj.: Mariusz Grajkowski; mont.: Maciej Janaszek; prod.: OTVP Poznań dla TVP 3 – 2005

Tragedia złamanej przez chorobę kariery młodziutkiej baletnicy opowiedziana w formie lirycznego reportażu.

 

* LEKCJA MUZYKI                                                                                                   26’

scen., reż.i mont.: Andrzej Mańkowski; zdj.: Henryk Nagrodzki, Andrzej Mańkowski, Jacek Dworakowski i Jacek Piotr Bławut; prod.: Redakcja Filmów Dokumentalnych Programu 1 TVP dla TVP 1 – 2006

Dokumentalna próba zrozumienia losu młodego, zdolnego absolwenta Akademii Muzycznej, bytującego jako nauczyciel na prowincji, poprzez żywioł uprawianej przez niego i wspierającej jego wybór muzyki.

 

* W HUCIE GRANIE                                                                                                  36’

scen i reż.: Jerzy Kowynia, Jerzy Ridan; zdj.: Dariusz Jarzyna; mont.: Krzysztof Ridan; prod.: Studio Filmowe KALEJDOSKOP – Warszawa dla TVP 1 – 2006

Jeszcze jeden dokumentalny przykład niszczącej robotniczą kulturę ustrojowej transformacji, ujawniający paradoksalny los najstarszej hutniczej orkiestry dętej.

 

* ORKIESTRA GÓRNICZA KOPALNI, KTÓREJ NIE MA                                10’

scen. i reż.: Wojciech Królikowski; zdj.: Adam Taut; mont.: Mariusz Marszołek; prod.: OTVP Katowice dla TVP 1 – 2005

Reportaż o kulturowych korzyściach, wynikających z pasji tworzenia na przykładzie sukcesów orkiestry górniczej kopalni, którą… zlikwidowano.

 

* BRONKA REGGAE                                                                                                 42’

scen i reż i wykonanie.: Elżbieta Kwinta, Krzysztof Majchrzak; prod.: Jamaica Sound Studios – 2006

Żart muzyczny w formie life – dedykacji w stylu reggae.

 

godz. 14.00 – 15.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Krzysztofa Miklaszewskiego, przewodniczącego Komisji Selekcyjnej i dyrektora artystycznego NURTU 2006

 

godz. 16.00 – 18.00 Duża Scena KCK

IX POKAZ KONKURSOWY

„NA DRODZE TOŻSAMOŚCI”

 

* LEKCJA HISTORII PO KASZUBSKU                                                                 30’

scen i reż.: Barbara Balińska, Krzysztof Kalukin; zdj. i mont.: Krzysztof Kalukin; prod.: OTVP Gdańsk dla TVP 2 – 2005

Krzepiąca opowieść o odradzaniu się kaszubskiej tradycji, do czego – paradoksalnie – przyczyniać się mogą też tacy wspaniali „obcy” przybysze, jak Witold Bobrowski.

 

* ODNALEZIONA DROGA                                                                                       24’

scen. i reż.: Anna Ferens; zdj.: Piotr Wąsowski; mont.: Beata Barciś; prod.: Agencja Filmowa TVP S.A. dla TVP 1 – 2005

Reporterski sprawdzian polskich neofitów islamizmu w imię zrozumienia wyboru przez nich nowej wiary.

 

* PROWADŹ NAS DROGĄ PROSTĄ z cyklu:

ETNICZNE KLIMATY                                                                                            37’

scen. i reż.: Waldemar Janda; zdj.: Dariusz Pawelec i Michał Ślusarczyk; mont.: Włodzimierz Czwartosz; prod.: OTVP Kraków dla TVP 3 Regionalnej – 2005        

Zrealizowana w dialogowanej i przeplatanej inscenizacjami konwencji cyklu próba konfrontacji polskiego islamizmu Tatarów z Podlasia i Gdańska z muzułmańskim, a dominującym w świecie, nurtem arabskim.

 

* AMISZ                                                                                                                        26’

scen. i reż.: Jacek Knopp, Edi Pyrek; zdj.: Jacek Knopp; mont.: Zbigniew Osiński i Bogusław Saganowski; prod.: Studio Filmowe KALEJDOSKOP – Warszawa dla TVP 1 – 2006

Dokumentalny ciąg obrazów codziennego bytowania Jacoba i jego rodziny – ostatniego z Amiszów amerykańskich, który przetrwał jako niezależny sąsiad polskiej prowincjonalnej społeczności.

 

godz. 18.00 – 19.00 Duża Scena KCK

Publiczna dyskusja z autorami prezentowanych form, prowadzona przez Krzysztofa Miklaszewskiego, przewodniczącego Komisji Selekcyjnej i dyrektora artystycznego NURTU 2006

 

godz. 19.00 – 21.00 Duża Scena KCK

III POKAZ SPECJALNY

„SPORT W DOKUMENCIE”

pokaz filmów zorganizowany z Redakcją Sportu TVP. Spotkanie z Leszkiem Drogoszem -bohaterem jednego z filmów. Prowadzenie Andrzej Kozieja, członek Komisji Selekcyjnej, pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej.

 

* KAT                                                                                                                             48’

scen. i reż.: Witold Rutkiewicz; zdj.: Marek Kupis; prod.: TVP – 1976

Film opisujący codzienne życie, treningi i wyjazdy na zgrupowania przedolimpijskie kadry narodowej polskich siatkarzy widziane oczami ich trenera – Huberta Wagnera.        

 

* CZARODZIEJ RINGU                                                                                             12’

scen.: Artur Świtoń; reż.: Artur Świtoń i Andrzej German; zdj. i mont.: Piotr Kulbabiński; prod.: TVP 3 – 2003

Opowieść trzykrotnego mistrza Europy w boksie – Leszka Drogosza o sukcesach i porażkach kariery sportowej, trenerskiej, aktorskiej…

 

* ROWEREM PRZEZ BAJKAŁ                                                                                17’

scen..: Leszek A. Kumanek, Marek Oblaciński; reż. i zdj.: Piotr Mrugasiewicz i Piotr Wojtyła; mont. Leszek A. Kumanek; prod.: TVP 1 – 2005

Zapis 17 dni zmagań ze śniegiem, wiatrem, mrozem i własną słabością podczas pierwszego w historii rowerowego trawersu Bajkału.

 

Piątek, 24 listopada 2006

godz. 9.00 – 12.00 Duża Scena KCK

SEMINARIUM WARSZTATOWE

„FILM DOKUMENTALNY W SZKOLNEJ EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ”

prowadzone przez mgr Małgorzatę Jas – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz mgr Andrzeja Kozieję – Akademia Świętokrzyska w Kielcach.

 

* TAJEMNICA DĄBRÓWKI                                                                                     12’

scen.: Joanna Nikuła – Szymaniak; reż.: Joanna Nikuła – Szymaniak, Beata Demianowska; zdj.: Tomasz Chruściel; mont.: Michał Patecki; prod.: TVP 3 Poznań dla TVP3 Regionalnej – 2006

Powstanie chrześcijańskiego państwa polskiego, widziane przez pryzmat prac archeologicznych, prowadzonych w poszukiwaniu legendarnej kaplicy Dąbrówki przez poznańskich archeologów.

 

* ŻYWOT ADAMA                                                                                                      20’

scen. i reż.: Grzegorz Fedorowski; zdj.: Marcin Przylecki; mont.: Marcin Cebulski; prod.: TVP Szczecin dla TVP 3 Regionalnej – 2006

Historia życia jedenastolatka, wychowującego się w ubogiej i pozbawionej perspektyw dzielnicy miasta, widziana przez pryzmat domu przepełnionego miłością, a jednocześnie z perspektywy… 106 cm wzrostu głównego bohatera.

 

* NIE CHCĘ DUŻO                                                                                                     12’

scen. i reż.: Eugeniusz Szpakowski; zdj.: Krzysztof Łętowski; mont.: Tomasz Andrejuk; prod.: TVP Białystok dla TVP 3 Regionalnej – 2006

Wstrząsająca opowieść o życiu chłopca z rodziny patologicznej, którego jedynym pragnieniem życia staje się…trafienie do szkoły z internatem.

 

* DOZORCZYNI                                                                                                          16’

scen., reż. i zdj.: Adrian Niciporuk; mont.: Dominika Długokęćka; prod.: Agencja Artystyczna „Przedświt” – Poznań – 2005

Życie i marzenia dozorczyni z warszawskiej Pragi, widziane oczami 15 – letniego twórcy filmu.

 

* NIKODEM                                                                                                                 16’

scen. i reż.: Alicja Grzechowiak; zdj.: Roman Wasiluk i Krzysztof Łętowski; mont.: Tomasz Andrejuk; prod.: TVP Białystok dla Telekurier OTV Poznań – 2006

Kontynuacja dzieła ojca – założyciela ośrodka dla ludzi ubogich i bezdomnych w Ełku – staje się treścią życia 20 – letniego Nikodema, któremu za szczęście wystarcza fakt, iż minęła kolejna zima, gdy żaden bezdomny nie zamarzł.

 

* ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY…                                                              26’

scen. i reż.: Mirosława Sikorska; zdj.: Mieczysław Chudzik; mont.: Tomasz Cieplicki; prod.: Mariusz Sikorski dla Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych TVP 1 – 2006

Wstrząsająca historia byłego kieleckiego więzienia przy ulicy Zamkowej, której zakończeniem staje się ułaskawienie ostatnich, odsiadujących w nim wyrok żołnierzy Armii Krajowej.

 

godz.12.00 – 14.00 Duża Scena KCK

IV POKAZ SPECJALNY

Światowe odkrycia Marii Malatyńskiej

Film – niespodzianka oraz dyskusja z widzami, prowadzona przez autorkę cyklu, znawczynię i konesera kina, wieloletnią członkinię i przewodniczącą Komisji Artystycznej NURTU

 

godz. 19.00 – 22.00 Duża Scena KCK

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NURTU 2006

* Resume merytoryczne XII Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2006

* Ogłoszenie wyników obrad Komisji Artystycznej i wręczenie Nagrody Głównej WYDARZENIA NURTU oraz Nagród Specjalnych

* Prezentacja wyników głosowania na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI NURTU 2006 i wręczenie tej nagrody przez Prezydenta Miasta Kielce

* Losowanie upominków dla głosujących widzów

* Wystąpienia Protektorów Przeglądu, sponsorów i gości NURTU

* Uroczyste zamknięcie NURTU 2006

Pokaz nagrodzonych form dokumentalnych laureatów NURTU 2006