NAGRODY NURT 2016


DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO FESTIWALU NURT 2016 KRZYSZTOFA MIKLASZEWSKIEGO

„INNY” – REŻ. ALICJA GRZECHOWIAK

CZYLI ZA ODKRYCIE I NOBILITACJĘ SYLWETKI NONKONFORMISTY I ARTYSTY REALIZUJĄCEGO SWOJE MARZENIA WBREW REGUŁOM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA PRZEPOJONYM MERKANTYLIZMEM,

OSZUSTWEM I OBOJĘTNOŚCIĄ

NAGRODA SPECJALNA KINA „MOSKWA” – IM. ANDRZEJA KOZIEI

DLA FILMU LUB TWÓRCY PROMUJĄCEGO KIELCE I REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

„SKAZANI NA ZAPOMNIENIE” – REŻ. KATARZYNA SIERADZKA, KRZYSZTOF DZIEWIĘCKI

DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRZYJACIÓŁ TEATRU I FILMU PRZY INSTYTUCIE FIOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

„ŻYCIA NIE MOŻNA ZMARNOWAĆ” – REŻ. KRZYSZTOF TADEJ

UZASADNIENIE:

“Film dokumentalny Krzysztofa Tadeja “Życia nie można zmarnować” pokazał widzom, że codziennie stajemy przed wyborem między dobrem a złem. To od nas zależy w jakim kierunku będzie zmierzał świat. Reżyser zwrócił nam uwagę na to, że życie nie jest najwyższą wartością, ale zawsze jest coś ponad nim – wiara, honor, miłość. Każdy z nas może sprawić, aby świat stał się piękniejszy.

A głównym przesłaniem filmu było to, że życia nie można zmarnować, że zawsze żyjemy dla kogoś i jesteśmy potrzebni”.

DOROCZNA NAGRODA SPECJALNA RADIA KIELCE S.A.

ZA TO CZEGO NIE WIDAĆ CZYLI ARTYZM DŹWIĘKU W FORMIE DOKUMENTALNEJ

„DOTKNIĘCIE ANIOŁA” – REŻ. MAREK TOMASZ PAWŁOWSKI

WYRÓŻNIENIE KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

„HEJT, KTÓRY NISZCZY ŻYCIE” – REŻ. ENDY GĘSINA-TORRES

ZA PRZESTROGĘ

WYRÓŻNIENIE KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

„HAKERZY SOLIDARNOŚCI” – REŻ. GRZEGORZ LINKOWSKI

ZA NADZIEJĘ

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

„ŚLIMAKI” – REŻ. GRZEGORZ SZCZEPANIAK

AUTOROM I BOHATEROM FILMU:

„ŚLIMAKI” – W REŻYSERII GRZEGORZA SZCZEPANIAKA

NA ROZRUCH KOLEJNEGO BIZNESU

BRĄZOWY NURT – NAGRODA DYREKTOR NACZELNEJ KCK

MAGDALENY KUSZTAL

„KSIĄDZ” – REŻ. MARIA DŁUŻEWSKA

ZA PRZEJMUJĄCE WYKORZYSTANIE SUROWYCH MATERIAŁÓW DOKUMENTALNYCH PRZYWRACAJĄCYCH GROZĘ ZBRODNI I WIELKOŚĆ POSTACI KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

SREBRNY NURT – NAGRODA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„CHEERLEADERKI” – REŻ. SŁAWOMIR WITEK

ZA SZLACHETNY OBRAZ PASJI, KTÓRA JEDNOCZY ARTYSTYCZNE DZIAŁANIA LUDZI RÓŻNEGO WIEKU, KONDYCJI I MOŻLIWOŚCI

NAGRODA PUBLICZNOŚCI – NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KIELCE WOJCIECHA LUBAWSKIEGO

„NOTATKI Z CIEMNOŚCI. ALEPPO” – REŻ. WOJCIECH SZUMOWSKI, MICHAŁ PRZEDLACKI

ZŁOTY NURT – WYDARZENIE NURT – NAGRODA PREZESA ZARZĄDU TVP. S.A. JACKA KURSKIEGO

„DOTKNIĘCIE ANIOŁA” – REŻ. MAREK TOMASZ PAWŁOWSKI

ZA NIEZWYKŁY OBRAZ, KTÓRY TWORZY SYNTEZĘ DOŚWIADCZEŃ HOLOCAUSTU ŁĄCZĄC PONIŻENIE I OPRESJĘ Z OCALENIEM I WIARĄ W CZŁOWIECZEŃSTWO, ODWOŁUJĄCĄ SIĘ DO SFERY PRZEŻYĆ METAFIZYCZNYCH

 

GRATULUJEMY!