KANTOR OD KUCHNI


Kantor od kuchniKRZYSZTOF MIKLASZEWSKI

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011

W związku z tym, że rok 2015 jest ogłoszony przez UNESCO Rokiem Tadeusza Kantora, to chcemy przypomnieć niezwykłą książkę Dyrektora Artystycznego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT 2015 Krzysztofa Miklaszewskiego o Tadeuszu Kantorze.

Przez blisko piętnaście lat Autor książki był sumiennym kronikarzem zmagań Tadeusza Kantora z oporem materii w tworzeniu widowisk, które weszły do kanonu największych dokonań minionego wieku polskiego i światowego teatru. Dokumentował ich powstawanie za pomocą kamery i pióra; sam też brał udział w pracach Cricotu 2 jako aktor. Trudno sobie wyobrazić kogoś bardziej kompetentnego i upoważnionego do napisania tej książki.

Tadeusz Kantor okiem i piórem Krzysztofa Miklaszewskiego został przedstawiony w pełnym bogactwie charakteru, nie bez przywar i dziwactw. To uzwyczajnienie i uczłowieczenie genialnego artysty, jest bodaj największą zasługą autora. A lata, jakie minęły od śmierci twórcy “Umarłej klasy”, dają wystarczający dystans, by takie działania uznać za uprawnione.

Książka jest niewątpliwą gratką zarówno dla teatralnych koneserów, jak i dla ludzi pragnących dotknąć fenomenu Kantora

Książka będzie do nabycia podczas Festiwalu Form Dokumentalnych NURT 2015.