Inventorium of Traces – Inwentorium Śladów – film Braci Quay


Inventorium śladów to niekonwencjonalnym dokument będący jednocześnie poetyckim i subiektywny hołdem złożonym autorowi Rękopisu znalezionego w Saragossie” – Janowi Potockiemu, a również wizualną dokumentacją, która powstała w oparciu o autentyczne przedmioty, pomieszczenia i przestrzenie, które znajdują się na Zamku w Łańcucie, i jawią się twórcom filmu jako nośniki niewidzialnych, ale niezatartych śladów, pozostawionych tam przez Jana Potockiego. Sam Zamek i obiekty w nim się znajdujące stały się niejako szkłem powiększającym i zarazem pryzmatem, przez który oglądane są nadal istniejące ślady jego tu bytności, poprzedzającej chwilę, kiedy zakończył życie śmiercią samobójczą w należącym do niego majątku na Ukrainie.