2010Informacja o przyznanych nagrodach na XVI OGÓLNOPOLSKIM NIEZALEŻNYM PRZEGLADZIE FORM DOKUMENTALNYCH – NURT 2010 w KIELCACH     I. NAGRODA GŁÓWNA – NAGRODA ZARZĄDU TELEWIZJI POLSKIEJ S.A WYDARZENIE NURT 2010 KRZYSZTOF RZĄCZYŃSKI – „TATA ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY”; prod. Agencja Filmowa TVP SA Za wielowarstwowy dokument ukazujący poszukiwanie doskonałości i dyscypliny twórczej w osobie Ojca, artysty, świadka […]

Informacja o przyznanych nagrodach 2010


  XVI OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY PRZEGLĄD FORM DOKUMENTALNYCH NURT 2010 22 – 26 LISTOPADA 2010 PROGRAM 22 LISTOPADA – PONIEDZIAŁEK – 16:00 POKAZ FILMÓW – LAUREATÓW NURT 2009 – “AMERYKANIN W PRL” – REŻ. PIOTR MORAWSKI, RYSZARD KACZYŃSKI – “DOWÓDCA EDELMAN” – REŻ. ARTUR WIĘCEK (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Leśna 16) […]

PROGRAM NURT 2010


XVI OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY PRZEGLĄD FORM DOKUMENTALNYCH NURT 2010 22 -26 LISTOPADA 2010 KIELCE LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU FORM DOKUMENTALNYCH (W KOLEJNOŚCI POKAZÓW) WTOREK – 23 LISTOPADA   9:00 – 11:00 I POKAZ KONKURSOWY OPOWIEŚCI (NIE TYLKO) KATYŃSKIE   OPOWIEŚĆ KATYŃSKA – REŻ. JÓZEF GĘBSKI PRYWATNE ŚLEDZTWO MAJORA ZAKIROWA – REŻ. JAROSŁAW MAŃKA MAM PRAWO TU STAĆ […]

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU FORM DOKUMENTALNYCH22 października 2010   PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Selekcyjnej XVI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2010 (wydruk komputerowy)   1.     Komisja Selekcyjna XVI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2010 w składzie: – Andrzej Kozieja – Marian Curzydło – członkowie – Krzysztof Miklaszewski – przewodniczący obejrzała 114 zgłoszonych do Przeglądu form dokumentalnych.   2.     Z przyczyn […]

Protokół z posiedzenia Komisji Selekcyjnej


Nurt 2010   FILMY KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W ŚWIATOWYM PLAKACIE FILMOWYM   KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI. ŚLADY I PAMIĘĆ Spuren und Erinnerungen Signs and memory Tracce e memoria Lo sguardo del sé KRZYSZTOF KIESLOWSKI. FOTOGRAFIE Z MIASTA ŁODZI Photographs from the City of Łódź Fotografien aus der Stadt Łódź De la ville de Łódź Fotografias de […]

FILMY KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W ŚWIATOWYM PLAKACIE FILMOWYM


Krzysztof Miklaszewski Jak uczą annały rodzinne każdy z nas w 16 roku życia  domagał się od otoczenia praw szczególnych. Każda z rodzin bowiem popełniała i popełniać będzie błąd nieuwagi : niedostrzeżenia, że oto dochowaliśmy się krnąbrnego 16-latka. Tak też jest z NURTEM w Kielcach, które po rocznej  krakowskiej „inkubacji”  – 15 lat wzrastał  w KCK, a polskiemu środowisku filmowemu narzucał swoje sposoby zachowania. Stąd […]

10 PRZYKAZAŃ KIELECKIEGO NURTU


22 – 26 listopada 2010 Fenomen rosnącej popularności filmu dokumentalnego na świecie wynika w dużej mierze z tego, że jest to jedyne medium o stale rosnącym kredycie społecznego zaufania. Sukces dokument zawdzięcza bezkompromisowej postawie filmowców i ich wrażliwości na rzeczywistość. Coraz częściej porusza tematy, które przez długi czas pozostawały na marginesie zainteresowania uwikłanych w kompromisy mediów. Dokument to kino wyraziste, uciekające od neutralnego, zdystansowanego […]

OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY PRZEGLĄD FORM DOKUMENTALNYCH “NURT” 2010R e g u l a m i n XVI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2010 Kielce, 22 – 26 listopada 2010 roku 1.    XV Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2010, zwany później Przeglądem lub NURTEM 2010, organizowany jest w terminie 22 -26 listopada 2010 roku. 2.    Przegląd odbywa się w gmachu Kieleckiego Centrum Kultury /KCK/, 25-334 KIELCE, […]

Regulamin 2010